Selecteer een pagina

`Je bent zijn levende hel op aarde´ zei een goede vriendin. ´Een kind heeft een crisis nodig om te groeien, en hij heeft je nodig om zich tegen af te zetten.’ ‘ Alle adviezen die je geeft, helpen niet, daar was je al achter, maar erger, ze werken contraproductief want elk advies is een bevestiging van zijn eigen onvermogen’.

Een les in nederigheid. Toegeven dat je het niet meer weet. En dat alle hulp die je geeft, geen effect heeft. Steeds duidelijker wordt het voor me. Mijn pijn is die van loslaten. Ik kan hem niet laten vallen, ik wil hem behoeden voor het leven van zijn ouders. Ik wil….

De woorden dreunen door mijn hoofd. Wat kan, mag ik dan wel, zo lang hij nog in ons huis woont, deelgenoot is onze familie , invloed uitoefent op onze jongste telg, maar ook op ons gemoed. Ik wil je niet negeren, ik wil dat je je aan onze afspraken houdt. Ik wil ….

Wij hebben je aangegeven dat je op jezelf moet gaan wonen. De dagen die nog resten zijn schaars. Je kiest er voor om tijdelijk bij je moeder te gaan wonen. Ik ben bang dat het niet lang goed gaat. Toch bewandel je je eigen weg. Je stopt hoogstwaarschijnlijk met je opleiding, maakt niet de keus om alles op alles te zetten geld bij elkaar te sprokkelen om het inschrijfgeld te betalen. Je wilt niet lenen. Hoe ziet je toekomst er uit? Hoe ziet onze toekomst er uit. Ik heb je brieven geschreven, geprobeerd om je duidelijk te maken wat ik voel, hoe ik aankijk tegen de komende periode.

Wij hebben prachtige jaren met elkaar meegemaakt. Sinds je achttiende is er veel veranderd. Je hebt je terug getrokken. Je stelt geen vraag, vraagt geen hulp. In deze periode ben je niet ongezellig, je doorbreekt je isolement wat vaker. Met je pleegbroer doe je het uitstekend. Je stelt de goede vragen, maakt verbinding en bent echt een broer. Ik registreer het met verbazing, wat als je de wijze woorden zelf zou toepassen?

Talloze herinneringen aan de afgelopen vakanties gaan door mijn hoofd. Ik heb tijd om me voor te bereiden op dat wat komen gaat. En alhoewel ik nog niet het vertrouwen heb dat het goed komt, geloof ik in jou. Je hebt alles in je om je leven tot een succes te maken.